सुविचार

तोंडून गेलेला शब्द व निघून गेलेली वेळ कधीच परत येत नाही.

   
  • images/slider/s1.jpg
  • images/slider/s2.jpg
  • images/slider/s3.jpg
  • images/slider/s4.jpg
   

थोर समाजसेवक

इंदूर संस्थानच्या अधिपती पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या चौफेर कर्तबगारीने, चोख राज्यकारभाराने, कल्याणकारी समाजसेवेने त्यांचे नाव अजरामर झाले.

पुढे वाचा...
   

महान शास्त्रज्ञ

जन्म ४ जानेवारी १६४३   मृत्यू ३१ मार्च १७२७
इंग्लंडमधील वूल्सथॉर्प या गावी एका शेतकरी कुटुंबात आयझॅक न्यूटन यांचा जन्म झाला.

पुढे वाचा...
   

प्रवेश फॉर्म  

   

हजर सभासद  

आपणाकडे 5 पाहुणे व ० सदस्य ऑनलाइन आहेत.

   
   

हे माहित आहे का ?  

आपल्याला सर्व चवी या केवळ जीभेने कळत नाहीत. १०% चव टाळू व गालाच्या साह्याने कळतात.

   

भेटी अहवाल  

485352
आजआज9
कालकाल91
या आठवड्यातया आठवड्यात270
या महिन्यातया महिन्यात1992
आतापर्यंतआतापर्यंत485352
   

फेसबुक  

   
Twitter Image
   
AddThis Social Bookmark Button
   
कॉपीराईट © 2014 baljagat.com. सर्व हक्क प्रकाशकाधिन.
© बालजगत.कॉम